Καλωσορίσατε στον 2o Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Map Competition

Χαρτογραφώντας
την προσβασιμότητα

Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;

Εν συντομία

2oς Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ημερομηνίες: Οκτώβριος 2022 – Ιούνιος 2023
Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά
Κόστος διεξαγωγής: Δωρεάν

Ο Διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσα από τη χαρτογραφική απεικόνιση του χώρου.

Οι μαθητές, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, καλούνται να περπατήσουν τη διαδρομή προς το σχολείο τους, να εντοπίσουν τα σημεία που είναι προσβάσιμα ή έχουν εμπόδια για άτομα που κινούνται με αμαξίδια και να καταγράψουν αυτά τα σημεία με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής χαρτογραφικής συλλογής δεδομένων για έξυπνες συσκευές (smartphones).

Στη συνέχεια, θα αποτυπώσουν τα σημεία αυτά σε ψηφιακούς χάρτες και θα αναδείξουν με εποπτικό τρόπο τα ευρήματά τους, συνθέτοντας τα αποτελέσματα σε μία ιστορία υπό μορφή γεωχωρικής αφήγησης (geospatial storytelling).

Συμμετέχοντες

  • Εκπαιδευτικοί και μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης των Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

  • Εκπαιδευτικοί και μαθητές της Α', Β' και Γ' τάξης των Γυμνασίων της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

  • Εκπαιδευτικοί και μαθητές της Α', Β' και Γ' τάξης των Λυκείων της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

Εργασίες

Χάρτης Σχολείων

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού