Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχολείων/ εκπαιδευτικών σχετικά με τον Διαγωνισμό “Χαρτογραφώντας την προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;”.
 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καθηγητών που μπορούν να συμμετάσχουν από κάθε σχολείο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε ειδικότητα. Απαιτείται, ωστόσο, να έχουν πρόσβαση και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για το λογισμικό ψηφιακών χαρτών που θα χρησιμοποιηθεί, θα υπάρξει σχετική εκπαίδευση.

Κάθε εκπαιδευτικός, σε συνεννόηση με τους μαθητές του σχολείου/ της τάξης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν οι εργασίες που θα υποβληθούν θα είναι ατομικές ή ομαδικές.
Προκειμένου να ενισχυθεί, ωστόσο, το πνεύμα συνεργασίας και η δημιουργικότητα των μαθητών, προτείνεται η συγκρότηση μικρών ομάδων όπου τα παιδιά θα δουλέψουν μαζί και θα υποβάλουν από κοινού μια εργασία.

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι online, η πρόσβαση σε αυτό θα είναι δωρεάν και δε θα χρειαστεί κάποια εγκατάσταση από πλευράς των σχολείων που θα συμμετάσχουν.

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα υπάρχει υποστήριξη και καθοδήγηση από τους διοργανωτές.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Οι διαγωνιζόμενοι (εκπαιδευτικοί και μαθητές) μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους στο hello@spotin.org ή να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο site του Διαγωνισμού. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού  στην ενότητα των συχνών ερωτήσεων (FAQ).