Αποτελέσματα
2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Map Competition

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημοτικά

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

1ο Βραβείο