Ιστορίες

Η ενότητα αυτή λειτουργεί ως αποθετήριο /ψηφιακή βιβλιοθήκη όλων των εργασιών, όπως δημιουργήθηκαν από τα σχολεία στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Προσφυγικά Μονοπάτια – Χαρτογραφώντας τις ιστορίες των προσφύγων 100 χρόνια μετά το 1922”.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοριών (κείμενο, φωτογραφίες, πηγές, ακουστικό υλικό, λοιπά στοιχεία) έχουν αποκλειστικά και μόνο οι δημιουργοί των εργασιών. Ο διοργανωτής του Διαγωνισμού δε φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα, πληρότητα και ποιότητα των ιστοριών.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ