Εκπαιδευτικό Υλικό

Στην ενότητα αυτή θα αναρτάται, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ως «τροφή για σκέψη»,  χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό με παραπομπή στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις/ πηγές, η επιλογή των οποίων δεν ισοδυναμεί με υιοθέτηση κατ’ ανάγκην των απόψεων που εκφράζονται σε αυτές και δε δεσμεύει τον διοργανωτή. 
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων (κείμενο, φωτογραφίες, πηγές, λοιπά στοιχεία) έχει αποκλειστικά και μόνο ο συγγραφέας/συντάκτης εκάστης δημοσίευσης/ πηγήςΟ διοργανωτής του Διαγωνισμού δε φέρει ευθύνη για την εγκυρότητα, πληρότητα και ποιότητα των περιεχομένων των πηγών τρίτων που φιλοξενούνται στην παρούσα ενότητα.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Φορείς

Οπτικοακουστικό Υλικό