Ο Διαγωνισμός

Πλαίσιο

Η προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία συνιστά μία σύγχρονη πρόκληση, καθώς εκλείπουν οι κατάλληλες υποδομές για την ανεμπόδιστη μετακίνησή τους. Απαιτείται δε η καλλιέργεια κουλτούρας συμπερίληψης, που θα ξεκινά από το σχολείο, όπου διαμορφώνονται οι πολίτες του αύριο.

Από την άλλη, ο χάρτης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την εύληπτη και εποπτική απεικόνιση γεωχωρικής πληροφορίας, την ανάδειξη διαφόρων ευρημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Ο διαθεματικός Διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσα από τη χαρτογραφική απεικόνιση του χώρου. 

Τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν στα σχολεία μέσω του gis4greekschool.

Οι εργασίες που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Οι μαθητές, με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών, καλούνται να:

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Περπατήσουν τη διαδρομή προς το σχολείο

ΣΗΜΕΙΑ

εντοπίσουν τα σημεία που είναι προσβάσιμα ή μη για άτομα με αμαξίδια

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

καταγράψουν αυτά τα σημεία μέσω εφαρμογής χαρτογραφικής συλλογής δεδομένων για smartphones

ΧΑΡΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

αποτυπώσουν τα σημεία σε ψηφιακούς χάρτες συνθέτοντας τα ευρήματά τους σε ιστορίες (geo-storytelling)

Οφέλη

Συμπερίληψη

Γεωγραφία

Ανακαλυπτική Μάθηση

Ψηφιακός Χάρτης

Τεχνολογία

Χωρική Σκέψη

Συμμετέχοντες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Ε’ και ΣΤ’ τάξη Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας και Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α’, Β’ και Γ’ τάξη Γυμνασίων της Ελλάδας και Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

Α’, Β’ και Γ’ τάξη Λυκείων της Ελλάδας και Ελληνικών Σχολείων του εξωτερικού

ΛΥΚΕΙΟ

Βραβεία

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού