Ο Διαγωνισμός

Πλαίσιο

Η προσβασιμότητα ατόμων με κινητική αναπηρία συνιστά μία σύγχρονη πρόκληση, καθώς εκλείπουν οι κατάλληλες υποδομές για την ανεμπόδιστη μετακίνησή τους. Απαιτείται δε η καλλιέργεια κουλτούρας συμπερίληψης, που θα ξεκινά από το σχολείο, όπου διαμορφώνονται οι πολίτες του αύριο.

Από την άλλη, ο χάρτης αποτελεί έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους για την εύληπτη και εποπτική απεικόνιση γεωχωρικής πληροφορίας, την ανάδειξη διαφόρων ευρημάτων και τη λήψη αποφάσεων.

Ο διαθεματικός Διαγωνισμός στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των μαθητών σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσα από τη χαρτογραφική απεικόνιση του χώρου. 

Τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν στα σχολεία μέσω του gis4greekschool.

Οι εργασίες που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Οφέλη

 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίληψης

 • Βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση

 • Χρήση νέων τεχνολογιών, συλλογή γεωχωρικών δεδομένων, σύνθεση ψηφιακών χαρτών

 • Ενίσχυση χωρικής σκέψης και ψηφιακών δεξιοτήτων

Συμπερίληψη

Γεωγραφία

Ανακαλυπτική Μάθηση

Ψηφιακός Χάρτης

Τεχνολογία

Χωρική Σκέψη

Συμμετέχοντες

Βραβεία

 

 • Τρεις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων, μία για κάθε σχολική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
 • Διάκριση των τριών πρώτων κατά βαθμολογία συμμετοχών.

 • Βεβαιώσεις Συμμετοχής & Διάκρισης στα μέλη των ομάδων που θα διακριθούν.

 • Παρουσίαση των βραβευμένων εργασιών σε ειδική εκδήλωση.
 • Αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους  συμμετέχοντες  (σχολεία, μαθητές και εκπαιδευτικοί).

 • Προβολή όλων των εργασιών μέσα από την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού  και από την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της SpotIn.

Χρονοδιάγραμμα

Χρήσιμα Έγγραφα

 • Φόρμα συγκατάθεσης εκπαιδευτικού

 • Φόρμα συγκατάθεσης συνεντευξιαζόμενου

 • Φόρμα συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα

 • Αίτηση άδειας λογισμικού για τα σχολεία

Διοργάνωση

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από την Spotlight on Innovation κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως φορέας υλοποίησης, η Spotin AMKE θα παράσχει καθόλη τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού κάθε τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη προκειμένου να εκπαιδεύσει καθηγητές και μαθητές σε θέματα σύνθεσης ψηφιακών χαρτών, ανάπτυξης της γεωχωρικής αφήγησης και χρήσης των λογισμικών/εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.