Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σχολείων/ εκπαιδευτικών σχετικά με τον Διαγωνισμό “Προσφυγικά Μονοπάτια”.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καθηγητών που μπορούν να συμμετάσχουν από κάθε σχολείο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε ειδικότητα. Απαιτείται, ωστόσο, να έχουν πρόσβαση και να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για το λογισμικό ψηφιακών χαρτών που θα χρησιμοποιηθεί, θα υπάρξει σχετική εκπαίδευση.

Κάθε εκπαιδευτικός, σε συνεννόηση με τους μαθητές του σχολείου/ της τάξης, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν οι εργασίες που θα υποβληθούν θα είναι ατομικές ή ομαδικές. Προκειμένου να ενισχυθεί, ωστόσο, το πνεύμα συνεργασίας και η δημιουργικότητα των μαθητών, προτείνεται η συγκρότηση μικρών ομάδων όπου τα παιδιά θα δουλέψουν μαζί και θα υποβάλουν από κοινού μια εργασία.

Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με τις αφηγήσεις. Οποιαδήποτε αυθεντική αφήγηση ατόμων που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ασίας και εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εργασίας. Στόχος είναι τα παιδιά να μπουν τη διαδικασία του “εξερευνητή”, να αναζητήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες για πραγματικά γεγονότα, να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του τότε και με τις προσωπικές ιστορίες προσφύγων, απεικονίζοντας τον πλούτο των πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον με τη βοήθεια χαρτών.

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι online, η πρόσβαση σε αυτό θα είναι δωρεάν και δε θα χρειαστεί κάποια εγκατάσταση από πλευράς των σχολείων που θα συμμετάσχουν.

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.

Καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα υπάρχει υποστήριξη και καθοδήγηση από τους διοργανωτές.

Οι διαγωνιζόμενοι (εκπαιδευτικοί και μαθητές) μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους στο hello@spotin.org ή να χρησιμοποιήσουν τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο site του Διαγωνισμού. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού  στην ενότητα των συχνών ερωτήσεων (FAQ).