Διαγωνισμός

Σκοπός και Περιγραφή

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, γεγονός που σφράγισε την ιστορία του νεότερου ελληνισμού και οδήγησε στον εκπατρισμό των ελληνικών πληθυσμών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και εγκαταστάθηκαν, ως πρόσφυγες, στην Ελλάδα.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η καταγραφή της προσωπικής ιστορίας των προσφύγων και η αποτύπωση της διαδρομής τους σε ψηφιακούς χάρτες.

Οι μαθητές, με τη συνδρομή των δασκάλων τους, καλούνται αρχικά να αναζητήσουν είτε στο διαδίκτυο είτε στο οικογενειακό ή ευρύτερο περιβάλλον τους αρχειακό υλικό, ιστορίες και προσωπικές μαρτυρίες των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους το 1922. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού που θα παραχωρείται δωρεάν στα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος gis4greekschools, θα αποτυπώσουν εν συνεχεία σε ηλεκτρονικούς χάρτες τη διαδρομή της εκάστοτε διήγησης, συμπεριλαμβάνοντας λεπτομέρειες για τον κάθε σταθμό της στο ψηφιακό περιβάλλον, συνθέτοντας έτσι το χρονικό της πορείας των εκπατρισμένων. 

Οι εργασίες που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Οφέλη

Μέσα από εν λόγω διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς:

  • να εμπλουτίσουν την ιστορική τους γνώση για την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής
  • να ενισχύσουν την ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την αναζήτηση αρχειακού υλικού και καταγραφή προσωπικών ιστοριών
  • να εργαστούν ομαδικά και
  • να εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την οπτικοποίηση των διηγήσεων πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, ενισχύοντας τη χωρική τους σκέψη, τη γεωχωρική αφήγηση και τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Ιστορία

Γεωγραφία

Ανακαλυπτική Μάθηση

Αφήγηση

Τεχνολογία

Χωρική Σκέψη

Σε ποιους απευθύνεται

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, A’, Β’, Γ’ τάξης Γυμνασίου και της Α’, Β’, Γ’ τάξης Λυκείου της Ελλάδας και των Ελληνικών Σχολείων του Εξωτερικού, υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή/εκπαιδευτικού ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή των μαθητών στον Διαγωνισμό.

Χρονοδιάγραμμα

31.01.2022

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

01.03.2022

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής

01.03.2022 - 15.04.2022

Υποβολή Εργασιών

09.05.2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

13-27.05.2022

Εκδήλωση βράβευσης

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συμβατότητα με τη θεματική του Διαγωνισμού

Αρτιότητα και περιεχόμενο

Αξιοποίηση μέσων

Πρωτοτυπία των πηγών

Δημιουργικότητα και καινοτομία

 

Επιτροπή Αξιολόγησης

(αλφαβητικά)

Γιώργος Βελισσαρόπουλος, Λαογραφικός Μουσικοχορευτικός Όμιλος Γλυφάδας “Χοροστάσι”

Λουκάς Κατίκας, Δρ. Γεωχωρικών Επιστημών EΜΠ

Ελένη Κυραμαργιού, Δρ. Ερευνήτρια Γ’, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Στέλιος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών στο Brown University 

Ηλίας Στουραϊτης, Δρ. Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Ελένη Τομαή, Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Στέλλα Τσιροπινά, Δρ. Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Βραβεία

Η βράβευση των εργασιών θα γίνει ξεχωριστά για τις τρεις σχολικές βαθμίδες – Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο – σε καθεμιά από τις οποίες θα διακριθούν οι τρεις πρώτες κατά βαθμολογία συμμετοχές.

Επιπρόσθετα, τα μέλη των ομάδων που θα διακριθούν θα λάβουν Βεβαιώσεις Συμμετοχής & Διάκρισης στον Μαθητικό Διαγωνισμό, οι οποίες θα αναφέρουν ότι η εργασία τους βραβεύτηκε, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ειδική διαδικτυακή εκδήλωση βράβευσης του Διαγωνισμού.

Τέλος, προβλέπεται η έκδοση Βεβαιώσεων Συμμετοχής για όλους όσοι έλαβαν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία.

Όλες οι δημιουργίες των μαθητών θα προβληθούν μέσα από στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα της Spotin, καθώς και από τα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των διοργανωτών. 

Όροι Συμμετοχής

  • Προκήρυξη Διαγωνισμού
  • Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών είναι προαιρετική.
  • Η υλοποίηση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εκτός του ωρολογίου προγράμματος.
  • Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και για την παρουσίαση/ δημοσιοποίηση των έργων των μαθητών απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.

Έγγραφα Συμμετοχής

Διοργάνωση

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Spotlight on Innovation (Spotin) ΑΜΚΕ κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ως φορέας υλοποίησης, η Spotin AMKE θα παράσχει καθόλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού κάθε απαραίτητη υποστήριξη.